Barentsregionen, Sverige.

Foto: Ildiko Antal Lundin, SGU.

17 december 2015

Sveriges mineralstrategi - inbjudan till en nulägesbeskrivning

Arbetet med uppdragen inom Sveriges mineralstrategi, som antogs i februari 2013, pågår som bäst. Mot den bakgrunden bjuder SGU, på uppdrag av Näringsdepartementet, in till ett seminarium den 20 januari för att presentera flera av de pågående eller nyligen avslutade arbetena.

Seminariet hålls på Regeringskansliet, lokal Aulan, plan 6, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm. Tid: onsdag 20/1 kl 13-16. Du kan anmäla ditt intresse genom länken nedan. 

Anmälan seminarium mineralstrategin

Platser tilldelas på basen av vilken ordning anmälan kommit in. 

Observera att giltigt ID måste tas med!

Program

13.00 Välkommen, Eva Lindström, statssekreterare, Näringsdepartementet

13.15 Åtgärd 2: System för produktionsuppgifter av entreprenadberg, Amanda Baumgartner, SGU

13.35 Åtgärd 3: Vägledning för samråd mellan ren- och gruvnäring vid tillståndsprocesser 
Johan Antti, Länsstyrelsen i Norrbotten

13.55 Åtgärd 4: Främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya och befintliga gruvsamhällen 
Lena Johansson, Riksantikvarieämbetet

14.15 Paus

14:30 Åtgärd 14: Öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt, Kaarina Ringstad, SGU

14.55 Åtgärd 17: Internationell kommunikations- och marknadsföringsplattform för gruv- och mineralnäringen, Elina Rantanen, Business Sweden

15.15 Åtgärd 18 och 19: Kartlägga länder för fördjupade kontakter på regeringsnivå och Förslag på hur Sverige och svenska företag kan bidra till en hållbar gruvindustri i utvecklingsländer, Olof Sandström, SGU

15.40 Diskussion

15.50 Avrundning, Lena Söderberg, generaldirektör Sveriges geologiska undersökning

Kontaktperson på SGU är Jan-Olof Arnbom, jan-olof.arnbom@sgu.se.

Läs mer:

Status i arbetet med Mineralstrategin per 2015-12-17

SGUs arbete med Sveriges Mineralstrategi