27 augusti 2015

Grundvattennivåer i augusti 2015

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juli sjunkit i stora delar av landet. I Götaland, östra Svealand samt södra Norrland har nivåerna sjunkit med 5-115 cm. I övriga delar av landet har nivåerna stigit med 2-30 cm, utom på enstaka platser i Norrbottens län där nivåerna har sjunkit.

I större delen av landet är grundvattennivåerna för årstiden över eller nära de normala. Nordvästra Norrland har nivåer mycket över de normala. I södra Götaland är nivåerna under de normala.

Där nivåerna är under de normala behövs mer nederbörd än normalt den närmaste tiden för att undvika problem med grundvattentillgången.

Grundvattennivåer i augusti 2015

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Frågor?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med övervakning av grundvattennivåer? 

Då kan du nå oss på: grvnet@sgu.se