18 september 2014

SGU får nya regeringsuppdrag

SGU har idag fått två nya regeringsuppdrag med anledning av den nationella mineralstrategin.

I samråd med Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete, Sida, ska länder som är intressanta för fördjupade kontakter inom gruv- och mineralområdet kartläggas, och ett förslag till handlingsplan tas fram.

Regeringsbeslut: Uppdrag att kartlägga vilka länder som utbytet inom gruv- och mineralområdet bör fördjupas med (pdf, nytt fönster)

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet den 31 september 2015.

Dessutom ska SGU, i samråd med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västerbottens län, vidareutveckla och uppdatera den vägledning för prövning av gruvverksamhet som publicerades den 31 maj 2013.

Regeringsbeslut: Uppdrag att vidareutveckla och uppdatera befintlig vägledning för prövning av gruvverksamhet

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet den 31 mars 2016.