SGU

4 september 2014

Gruv- och miljöutmaningar i Zambia

SGU arrangerar den 4 september en workshop på temat gruvor och miljöteknik i Zambias gruvdistrikt Copper Belt och vilka möjligheter svenska organisationer och företag har att bidra till utvecklingen och inleda nya affärssamarbeten.

Zambia är en av världens största kopparproducenter där Zambias kopparbälte är känt för sina rika fyndigheter.  Mineralnäringen i utvecklingsländer som Zambia kan ofta vara en efterlängtad inkomstkälla och arbetsgivare åt befolkningar i fattigare regioner. Men politisk och ekonomisk instabilitet, tillsammans med bristande tillsyn och miljölagstiftning, bäddar tyvärr ofta för miljöproblem. I Zambia har detta lett till allvarliga miljökonsekvenser som drabbat både mark och vattendrag.

Syftet med workshopen är att belysa vilka utmaningar som gruvnäringen i Zambias kopparbälte står inför, och på så sätt introducera spännande affärs- och samarbetsmöjligheter för svenska miljö- och gruvteknikföretag. Workshopen kommer att följas av en delegationsresa till Zambia, som planeras till november 2014.

Rapport om gruvdriftens påverkan på miljön i Zambias kopparbälte:

Towards better environmental management and sustainable exploitation of mineral resources. SGU-rapport 2014:22 (pdf, nytt fönster)