Borrkärnor ligger i en låda. Foto.

Borrkärnor från SGU:s borrkärnearkiv i Malå.

Foto: SGU

8 oktober 2014

Metallpriser neråt i september

Metallpriserna har fortsatt nedåt på bred front under september. Men sista veckan syntes tecken på en viss uppgång.

Starkare amerikansk ekonomi i kombination med ökat utbud och minskad efterfrågan i Kina är bakgrunden till den svaga utvecklingen i september. Vid månadsskiftet september/oktober syntes dock tecken på en viss uppgång. I ett större perspektiv har de flesta metaller ungefär tre gånger större värde idag jämfört med under 2006, då metallprisuppgången påbörjades. Undantaget är järnmalm och nickel som ligger på ungefär samma nivå som då.

Läs mer i Metallprisutveckling oktober 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)