Åke Rosén, Uppsala universitet. Rikliga inneslutningar av bland annat diamant i granat från Snasafjäll, Jämtland.

30 oktober 2014

Första diamanterna i svenskt berg upptäckta

En forskargrupp vid Uppsala universitet har för första gången upptäckt diamanter i svensk berggrund vid Snasahögarna i Jämtland. Diamanter i Sverige har tidigare påvisats, men aldrig bekräftats, som fynd i samband med guldvaskning.

När kontinenter kolliderar kan delar av skorpan hos den ena kontinenten subduceras, det vill säga tvingas ned till stora djup under den andra, mer än 100 kilometer ned, där extrema tryck- och temperaturförhållanden på dessa djup kan omvandla kol till diamanter. Dessa diamanter är långt mindre än normala ädelstensstorlekar, men de berättar en unik historia om den geologiska utvecklingen. Under denna nedtryckning blir bergarterna mer kompakta, och den högre densitet de får gör det i princip omöjligt för dem att senare lyftas upp mot jordens yta, vilket annars är en process som normalt sker med lättare bergarter. Trots detta påträffas ibland sådana tunga bergarter vid jordens yta. Det är alltså sådana tunga, diamantförande bergarter som Uppsalaforskarna tillsammans med kollegor i Slovakien, Tyskland, Polen och Japan nu har upptäckt och beskrivit i fynd från Snasahögarna i Jämtland.

– Upptäckten gör att man får ompröva existerande modeller för hur sådan djupt nedtryckt kontinental jordskorpa kan lyftas upp, och forskargruppen ledd av Uppsala universitet kommer med en ny modell för att förklara denna process, berättar Erik Jonsson, statsgeolog på SGU och adjungerad professor på Uppsala universitet.