27 november 2014

Ökad användning av geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet

Sedan mitten på maj levererar SGU data till forskning, utbildning och kulturverksamhet, via en nedladdningstjänst. Att användarna själva kan hämta data har inneburit en ökning av dataleveranserna.

Inom Geodatasamverkan slöts i våras ett avtal mellan myndigheter som levererar data och universitet, högskolor och museer. De som har en akademisk inloggning (SWAMID) kan själva hämta data via en nedladdningstjänst som driva av SLU. Under det första halvåret har 3000 nedladdningar av SGU-data gjorts.

Användningen av geodata ökar

När SGU för några år sedan gjorde data helt kostnadsfria för universitet och högskolor ökade leveranserna. Men det var framförallt datamängden som ökade, antalet beställningar förblev ganska konstant. De projekt som tidigare varit mycket svåra att starta av kostnadsskäl blev då genomförbara (även om rabatten var 80 % kunde tidigare datakostnaden för landsomfattande data bli för hög för ett forskningsprojekt). Med den nya nedladdningstjänsten, där användarna själva kan hämta hem data, testa och jämföra, så har ketchupeffekten slagit igenom.

De data som finns för nedladdning är idag de som tidigare var de flitigast efterfrågade, det vill säga yttäckande data inom berg, jord, grundvatten och marin, samt vissa punktdata, exempelvis brunnar. De data som inte ingår i nedladdningstjänsten kan även fortsättningsvis beställas via SGUs kundservice. Avtalet löper fram till sista december 2016.

Information om data och tillgänglighet viktigt för användarna

För att informera forskare, studenter, bibliotekarier och andra universitetsanställda om vilka data som finns att tillgå och vad de kan användas till, deltar SGU också i seminarium runt om i landet. Helena Johansson, SGU, berättar om våra data i nedladdningstjänsten och även om hur man kan få tillgång till våra öppna data och tjänster via vår webbplats.

Helena Johansson, SGU

– Intresset var stort, berättar Helena Johansson. Vi körde två parallella seminarier i Umeå och Lund med videolänk emellan. Enbart kostnadsfria data hjälpte inte för att nå fram till den här användargruppen, fler hinder behövde uppenbarligen rivas. Det centrala avtal som skrivits är naturligtvis en del, att varje forskare slipper skriva eget avtal med varje myndighet. Men personligen tror jag att just närheten till informationen har spelat en stor roll i att SGU fått så många nedladdningar. Distributionssättet kan ha möjliggjort att många fler hittar, laddar hem och använder vår information.

Läs om SGUs öppna data

SGUs olika söktjänster för att finna olika typer av information

Film från tidigare seminarium (nytt fönster)

Läs om Geodatasamverkan och avtalet (nytt fönster)