26 november 2014

Grundvattennivåer i november 2014

Grundvattennivåerna har sedan oktober i allmänhet stigit med 10–110 cm. I norra Norrland och delar av östra Norrland samt på enstaka platser i sydöstra Småland har nivåerna sjunkit med 2–35 cm.

Grundvattennivåerna är under eller mycket under de normala för årstiden i norra Norrland och södra Småland och Blekinge. Övriga delar av Sverige har nivåer nära eller över de normala utom i sydvästligaste Norrland samt västra Svealand där nivåerna är mycket över de normala.

I de områden där nivåerna är under eller mycket under de normala kan problem uppstå med vattentillgången. Detta gäller främst i grunt grävda brunnar.

 

Grundvattensituationen 

 

Fyllnadsgraden

i små magasin

 

i små magasin

    
Grundvattensituationen små magasin november 2014.
Fyllnadsgraden små magasin november 2014

Månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGUs grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad.

  Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattensituationen i stora magasin

 

 

Grundvattensituationen stora magasin november 2014.

Denna redovisning avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin.

Mer på vår webbplats