Ett grustag med SGUs lastbil. Hössna, Ulricehamns kommun.

Foto: Johan Carlström, SGU.

23 juni 2014

Välkommen på grundvattenkurs!

SGU anordnar en kurs om grundvatten för kommunanställda i Lund 17 oktober, Göteborg 21 oktober och Luleå 23 oktober.

Vi välkomnar dig som jobbar med till exempel miljö och hälsa, samhällsplanering eller VA-frågor till en kurs där du lär dig mer om grundvatten kopplat till kommunal verksamhet. Efter kursen hoppas vi att du har fått bättre kunskap om grundvatten i allmänhet och grundvattenfrågor inom kommunala arbetsområden i synnerhet.

Kursen kommer bland annat att behandla: Grundläggande om grundvatten, vanliga frågor, SGUs tjänster (datamängder, karttjänster, kartvisare med mera), miljömål och vattenförvaltning, tillstånd, anmälan och tillsyn, grundvatten i samhälls- och VA-planering (vattenförsörjningsplaner, klimatanpassning).

Läs mer om "Kurs om grundvatten" (länk bruten då kursen har varit)