20 augusti 2014

Ställföreträdande generaldirektör för SGU

Göran Risberg utsedd till ställföreträdande generaldirektör.

Göran Risberg
Stf generaldirektör Göran Risberg
Foto: Carl-Erik Alnavik, SGU.

Från och med onsdag den 20 augusti 2014 är Göran Risberg utsedd som ställföreträdande generaldirektör med funktionen att fatta beslut vid generaldirektörens frånvaro och att när det behövs företräda SGU utåt då gd själv inte har möjlighet att delta. Göran Risberg är sedan tidigare chef för avdelningen Mark och grundvatten och medlem av SGUs ledningsgrupp.