13 augusti 2014

SGU är positiv till PSI-direktivets syfte

SGU ser positivt på PSI-direktivets syfte att öka tillgänglighet och vidareutnyttjande av offentlig information.

SGU är positiv till vidareutnyttjande av offentlig information och PSI-direktivets syfte att förhindra oskäligt höga avgifter som kan hämma vidareutnyttjandet.

SGU stödjer förslaget att det upprättas en gemensam portal för myndigheternas information. Det är viktigt att denna portal samverkar med befintliga initiativ, till exempel Geodataportalen, så att dubbelarbete undviks och att uppgifter bara behöver lämnas en gång men används i flera portaler eller tjänstekataloger.

SGUs yttrande om PSI-direktivet (pdf, nytt fönster)