Foto: Emil Vikberg, SGU.

15 augusti 2014

Digitalisering av SGU:s grundvatteninformation

För att öka tillgängligheten till vår information kommer SGU under hösten 2014 att digitalisera merparten av vår analoga information om grundvatten.

SGU digitaliserar brunnsprotokoll och en större del av de grundvattenutredningar som finns i vårt arkiv. Materialet skickas iväg för skanning under augusti/september och beräknas vara digitaliserat och åter på SGU vid årsskiftet 2014/2015. SGU har under tiden ingen möjlighet att lämna ut något av det material som digitaliseras. Vi ber er ha överseende med detta.

Det material som digitaliseras är:

  • Brunnsprotokoll från åren 1976–2000.
  • Grundvattenutredningar för länen Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Västerbotten och Norrbotten. 

Grundvattenutredningar från resterande län finns fortfarande tillgängliga på SGU. Stockholms, Uppsala och Skåne län är redan digitaliserade och går att nå via vår webbtjänst Grundvattenutredningar. Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands läns utredningar finns i SGUs arkiv. Använd gärna webbtjänsten Grundvattenutredningar för att söka och skicka in grundvattenutredningar.

Åtkomst till digital information

Du hittar information från brunnsprotokoll i vår kartvisare Brunnar.

I vår e-tjänst "Grundvattenutredningar" kan du söka och ladda ned utredningar om grundvatten. Du som genomför grundvattenutredningar kan även skicka in dem via denna tjänst. Tjänsten kräver inloggning.

Läs mer om Grundvattenutredningar.