Undersökningar i Ludvikatrakten

Martiya Sadeghi/SGU. Undersökningar av berggrunden i ett område nordost om Ludvika.

19 september 2019

Ny rapport från kartläggningen av berggrunden i Bergslagen

Nu finns en rapport om SGU:s nya undersökningar i Ludvikatrakten. Bland innehållet finns beskrivningar av mineraliseringar med kritiska metaller och annan geologisk information som är bra för prospekteringsbolag, kommuner och länsstyrelser.

Den nya rapporten sammanfattar de berggrundsgeologiska undersökningar som har utförts i ett område norr om Ludvika under 2018. Arbetet är en del av arbetet inom SGU:s Bergslagsprojekt, som omfattar geologiska undersökningar av flera prospekteringsintressanta områden i regionen.

I rapporten beskrivs mineraliseringar som bland annat innehåller metaller inom platinagruppen, basmetaller, järn, ädelmetaller och andra material som är intressanta för samhället. Nya geofysiska markmätningar över några mineraliseringar redovisas. Ett mindre urval litogeokemiska data presenteras också.

Undersökningarna i Ludvikatrakten är en del av SGU:s Bergslagsprojekt, som görs för att uppdatera SGU:s geologiska information i det aktuella området. Data är användbara för planering och resurshushållning för prospekteringsföretag, kommuner och länsstyrelser.

Läs rapporten "Berggrundsgeologisk undersökning, Ludvika, Bergslagen etapp 1" (pdf, OBS! 59 MB)

undersökningsområde

Kartan visar de områden i rapporten som har undersökts.

Senast granskad 2019-09-19