LTU

12 september 2019

Internationellt utbyte om gruvor och miljö i Malå

Måndagen den 16:e september startar den tredje omgången av SGU:s internationella utbildning ”Hantering av vatten och avfall från gruvor” i Malå, den här gången med 26 deltagare från Zambia, Etiopien, Tanzania och Kenya.

Under utbildningen arbetar myndighetspersoner från Tanzania, Zambia, Kenya och Etiopien under en treveckorsperiod i Malå för att bättre förstå och hantera gruvrelaterade miljöfrågor. Utbildningen utgår från internationella miljömål, Agenda 2030, och svenskt arbete för mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning. När utbildningen i Malå är avslutad genomför deltagarna tio månaders projektarbeten i sina hemländer med utgångspunkt från utbytet i Malå.

- Malå och de många gruvorna i Skellefteåfältet är en perfekt plats för utbytet, här finns både bra och dåliga exempel att lära av, säger Mattias Fackel, statsgeolog på SGU.

Höstens deltagare blir den tredje kullen som deltar i utbildningen ”Hantering av vatten och avfall från gruvor”, formellt kallad International Training Programme 308, sedan starten hösten 2018. Programmet omfattar sammanlagt tio utbildningstillfällen i Malå med tjugofem deltagare per omgång fram till 2024.

Utbildningarna är ett sätt att öka kunskapen om gruvor och miljö i låg- och medelinkomstländer med betydande eller växande gruvnäring, i första hand i Afrika. Programmet arrangeras av SGU i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och Naturvårdsverket, och finansieras av Sida.

Läs mer om det internationella utbildningsprogrammet här.

Senast granskad 2019-09-13