Borrkärnor som innehåller innovationskritiska metaller. Foto.

Borrkärnor från prospektering.

Foto: SGU

13 november 2019

Jakten på viktiga mineral i SVT

I kvällens Uppdrag granskning, SVT:s program för grävande journalistik, medverkar SGU i ett inslag om kritiska metaller och den situation som uppstår i områden där prospektering och nya gruvor är aktuella.

Inslaget i Uppdrag granskning den 13/11 skildrar den situation som uppstår när nya markområden ska undersökas för att hitta metaller som är nödvändiga för klimatomställningen. Särskilt i områden där det inte har funnits gruvor på länge, till exempel på Österlen i Skåne, finns ofta konkurrerande markintressen och en uppfattning om att prospektering och framtida utvinning har en negativ miljöpåverkan på området.

– Man måste förstå den oro som kan finnas, särskilt i områden som är ovana vid gruvor. Men samhällets behov av metaller för att klara klimatmålen kan inte vänta. De kritiska materialen i marken finns bara på vissa platser, och de är i de flesta fall inte heller möjliga att återvinna än, säger Erika Ingvald, enhetschef på SGU.

Se inslaget på SVT Play 

 

Läs mer om mineral och gruvor på SGU:s webbplats:

Så används mineral i samhället

Metallgruvor i Sverige

Mineral som klassas som kritiska av EU

Läs mer om vad som gäller för prospektering och undersökningstillstånd (länk till Bergsstatens webbplats 

Senast granskad 2019-11-13