Kajsa Bovin, SGU.

29 november 2019

Privata brunnsägare ger SGU värdefull information – men mer data behövs

Cirka 300 privata brunnsägare har använt SGU:s nya digitala formulär för att lämna information om sin brunn till SGU. Men det behövs data från fler brunnar för att lokala aktörer ska få verklig nytta av informationen.

I somras lanserade SGU ett nytt webbaserat formulär där privata brunnsägare kan registrera sin brunn i SGU:s databas Brunnsarkivet. Många kommuner har hjälpt till med att sprida formuläret genom att publicera information om brunnsrapporteringen och länka till formuläret på sina webbplatser. Nu, ett halvår efter lanseringen, har cirka 300 privata brunnsägare rapporterat in data. SGU har i en lägesrapport sammanställt resultatet av inrapporteringen och kommunernas insatser:

– Det finns tyvärr data från för få brunnar för att kunna göra lokala analyser och sammanställningar av informationen. I år har vi därför fått nöja oss med en nationell sammanställning, som vi sprider till alla kommuner i förhoppning om att fler privatpersoner ska upptäcka möjligheten att kunna registrera sina brunnar kommande år, säger Carola Lindeberg på SGU.

Om brunnen är registrerad i Brunnsarkivet är det lättare för kommuner, konsulter, entreprenörer, räddningstjänsten med flera att lokalisera och därmed skydda brunnen i samband med verksamheter eller föroreningsolyckor inom området.

– Med mer lokal data om grundvattenförhållanden kan SGU göra bättre kartläggningar av grundvattnet och vattenuttag, och vara behjälplig vid kommunal VA-planering och beredskap för perioder med vattenbrist, säger Carola Lindeberg.

Mer information finns i SGU:s lägesrapport. Information om brunnarna syns i form av ett skikt i kartvisaren ”Brunnar” på SGU:s webbplats.


Resultat av insamling av information om brunnar från privata brunnsägare (nytt fönster)

Gå till SGU:s kartvisare ”Brunnar” (nytt fönster)

Senast granskad 2019-11-29