21 november 2019

Grundvattennivåer i november

I de små magasinen är nivåerna nära de normala eller över de normala för i stora delar av landet. I östra Götaland och Svealand finns dock ett område med mycket låga nivåer. Nivåerna i de stora magasinen är fortfarande under eller mycket under de normala i betydande delar av landet.

Grundvattennivåns avvikelse

grundvattennivå november 2019

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

De senaste veckorna har nederbörden varierat mellan olika delar av landet vilket återspeglas av variationer i grundvattennivåerna. I de små magasinen är nivåerna vanligtvis normala eller över de normala för årstiden men områden med låga nivåer förekommer. I delar av Östergötland och Södermanland är nivåerna mycket under de normala. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala i större delen av landet.

Små grundvattenmagasin

I de små magasinen är nivåerna under de normala i Skåne och Blekinge, och under eller mycket under de normala i Östergötland och Södermanland. Även landets nordligaste delar har nivåer under de normala för årstiden. I övriga delar av landet är nivåerna nära de normala eller över de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna nära de normala i västra Norrland, västra Svealand samt nordvästra Götaland. I östra Svealand och östra Götaland är nivåerna fortsatt mycket under de normala. Övriga delar av landet har nivåer som är under de normala. 

Senast granskad 2019-11-21

Om kartorna

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, det vill säga vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet