Grundvattennivåns avvikelse

Grundvattennivåer i månadsskiftet oktober–november 2019

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Riklig nederbörd i kombination med kallt väder har lett till att grundvattenbildningen kommit igång under hösten. Detta märks inte minst i de små grundvattenmagasinen där endast ett fåtal mindre områden nu har nivåer under de normala. I de stora magasinen är nivåerna nära de normala i ett stort stråk i västra Sverige, men har i övrigt inte förändrats nämnvärt sedan mitten av oktober.

Små grundvattenmagasin

I de små magasinen är nivåerna över de normala i södra Norrland, större delen av Svealand samt i nordvästra Götaland. Nivåer under de normala återfinns i östra Norrland, östra Svealand och södra Götaland. Övriga områden i Sverige har nivåer nära de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna nära de normala i nordvästra Norrland, västra Svealand samt nordvästra Götaland. I östra Svealand är nivåerna fortsatt mycket under de normala. Övriga delar av landet har nivåer som är under de normala.