LKABs Malmförädlingsverk
5 mars 2019

Metallprisernas utveckling i februari

Februari blev en månad med relativt små rörelser bland metallpriserna, mycket beroende på att marknaden avvaktar förhandlingar kring internationella handelsavtal. Den starka uppgången för palladium fortsätter dock.

Prisutvecklingen på metaller kännetecknades under februari av mindre rörelser. Marknaden är avvaktande inför de pågående handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Priserna på basmetaller steg något medan järnmalm (fines) och guld och silver sjönk något. Metaller med en prisökning med mer än fem procent var koppar, platina och palladium.

En orsak till ökningen på koppar kan vara att Chile har producerat mindre koppar under senare tid. Palladium fortsätter sin starka uppgång, mycket tack vare den ökande användningen av metallen i katalysatorer samt på grund av brist på utbud. Analytiker beskriver palladium som en speciellt metall med ”oelastiska” tillgångar eftersom palladium vanligtvis är en biprodukt av malmer som bryts för andra metaller, som platina och rodium.

Läs metallpriser i februari (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2019-03-05