Mars

 • SGU utvecklar verktyg för klimatanpassning

  SGU har fått externa forskningsmedel från SMHI för två projekt som syftar till att utveckla verktyg för att bedöma och analysera åtgärder för klimatanpassning.

  29 mars 2019

 • Ny information om berggrunden i sydvästra Norrbotten

  Nu har nya beskrivningar till berggrundskartor i sydvästra Norrbottens län publicerats. Materialet utgör underlag för planering och resurshushållning för prospekterings- och gruvbolag, kommuner, länsstyrelse med flera.

  28 mars 2019

 • Naturnära jobbare kapade 533 borrör

  Regeringsuppdraget Naturnära jobb avslutades i förtid, men hann ändå vara till nytta för samhället och deltagande individer. Bland annat har 533 borrör från tidigare prospektering kapats i SGU:s del av projektet.

  27 mars 2019

 • Hack for Sweden 2019

  Tänk nytt, stort och innovativt och – framför allt – kombinera data från SGU och andra myndigheter och bygg smarta lösningar för framtidens samhälle! Det är vad Hack for Sweden handlar om, ett hackaton 4-6 april på Stockholmsmässan.

  25 mars 2019

 • Utpekande och detaljavgränsning av fyndigheten Buttle som riksintresse

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har utpekat och detaljavgränsat fyndigheten Buttle på mellersta Gotland för dess innehåll av högkvalitativ revkalksten.

  25 mars 2019

 • Ny rapport om föroreningar i utsjösediment

  SGU har tagit fram en ny rapport som beskriver förekomsten av organiska föroreningar och metaller i sediment till havs och hur halterna av dessa miljögifter har förändrats över tid.

  25 mars 2019

 • Världsvattendagen 22 mars

  I dag 22 mars firas Världsvattendagen. Årets tema är ”Leaving no one behind” och fokus ligger på vatten som en mänsklig rättighet – vatten för alla!

  22 mars 2019

 • FoU-dag på SGU

  Den 11 april välkomnar SGU allmänheten till vår FoU-dag. Under dagen presenteras forskning och utveckling som bedrivs på SGU samt extern forskning som är finansierad av SGU.

  21 mars 2019

 • Grundvattennivåer i mars

  Tack vare betydande nederbörd den senaste månaden har nivåerna i de små magasinen återhämtat sig. I de stora grundvattenmagasinen har på sina håll en viss återhämtning skett, men för att få en normal situation behövs betydligt mer nederbörd innan sommaren.

  20 mars 2019

 • Kartläggning av stranderosion i Halland

  SGU:s kartläggning av stränderna i Halland visar på stranderosion vid ett antal stränder, och är ett underlag för klimatanpassning av Hallands stränder som kan användas av kommuner, länsstyrelse och andra berörda.

  19 mars 2019

 • Ny information i vägledning för förvaltning av grundvatten

  Vägledningen "Vattenförvaltning av grundvatten" har kompletterats med ny information om hur status på grundvattenförekomster ska klassas.

  18 mars 2019

 • Jobbguide för nyanlända – nu med fokus på gruvbranschen

  Vad innebär det att jobba i Sverige, och vilka utbildningar och vägar finns det för att komma dit? SGU lanserar nu en digital guide för nyanlända och arbetssökande som är nyfikna på att jobba i gruva.

  12 mars 2019

 • Nytt internationellt projekt om sura jordar i norr

  SGU utökar nu arbetet med sura sulfatjordar genom projektet ”Geo-Bio Hazards in the Arctic Region”, där geologer från Sverige, Norge, Finland och Ryssland ska undersöka förekomsten av sura sulfatjordar i nordligaste Europa.

  11 mars 2019

 • Metallprisernas utveckling i februari

  Februari blev en månad med relativt små rörelser bland metallpriserna, mycket beroende på att marknaden avvaktar förhandlingar kring internationella handelsavtal. Den starka uppgången för palladium fortsätter dock.

  5 mars 2019

 • Nya jordartsdata tillgängliga

  SGU släpper nu uppdaterad jordartsdata från fler områden. Ny jordartsinformation finns bland annat för Örebro, Uppland, Halland, södra Småland, Luleå och Höga kusten.

  5 mars 2019

 • Sverige viktigt när EU ställer om till klimatsmart teknik

  Vår gröna omställning kommer kräva stora mängder kritiska och strategiska mineral. Projektet FRAME gör nu framsteg i att undersöka EUs fyndigheter – där Sverige kan bli en stor spelare.

  4 mars 2019

 • SGU vill möta stor efterfrågan på geologisk information

  Efterfrågan på SGU:s tjänster överstiger kraftigt den kapacitet som den nuvarande anslagsnivån medger. Mot den bakgrunden föreslår SGU i sitt budgetunderlag för 2020-2022 en utökning inom ett flertal områden.

  1 mars 2019