22 maj 2019

Grundvattennivåer i maj

En nederbördsfattig april gör att nivåerna i de små grundvattenmagasinen är fortsatt mycket under de normala i stora delar av östra Götaland och Svealand. Även i de stora magasinen är läget fortsatt oförändrat med nivåer mycket under de normala i delar av Svealand och Götaland.

Grundvattennivåerna i de små magasinen i Götaland och Svealand har på de flesta platser sjunkit, medan nivåerna i norra Norrland i allmänhet har fortsatt att stiga. I de stora magasinen fortsätter nivåerna att stiga i Norrland och norra Svealand, medan det överlag är oförändrade eller på vissa platser sjunkande nivåer i övriga Svealand samt i Götaland.

Grundvattennivåns avvikelse

Grundvattennivåer i maj

 

Ladda ner kartorna högupplöst (nytt fönster)

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av Götaland och Svealand. I Norrland är nivåerna nära eller över de normala.

De låga nivåerna i södra Sverige innebär att situationen i sommar troligtvis kommer att bli ansträngd. Enskilda brunnsägare rekommenderas att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång.

Det kommer att krävas mycket mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden för att få en normal grundvattensituation i de små grundvattenmagasinen i södra Sverige.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av landet. Undantagen är norra Norrland samt delar av östra och västra Götaland, där nivåerna är närmare de normala. Nivåer mycket under de normala återfinns främst i östra Svealand och nordligaste Götaland samt på Gotland.

På grund av att läget inför sommaren bedöms bli ansträngt i delar av Götaland och Svealand rekommenderar SGU att kommunerna bevakar utvecklingen noggrant och vid behov överväger att införa åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

För att få en grundvattensituation som närmar sig mer normala förhållanden i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under ett antal månader framöver.

Senast granskad 2019-05-22

Om kartorna

Grundvattennivåns avvikelse från den normala tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet