På bilden syns en person som står och antecknar. personen efinner sig i en skog.

Foto: Erik Jonsson, SGU.

17 januari 2019

SGU:s externa forskningsbidrag 2019

Årets tilldelning av SGU:s medel för tillämpad geovetenskaplig forskning och riktad geovetenskaplig grundforskning har nu beslutats.

Av de 28 ansökningarna som kommit in så har SGU beslutat att sex av dessa skulle få finansiering. Total tillgänglig summa att fördela under första året (2019) var 1,9 mkr (ansökt summa närmare 13,5 Mkr), Ser man till behovet över hela projektperioderna och den totala ansökta summan så låg denna på 41 Mkr, jämfört med 32 Mkr för projektförslag till 2018, 39 Mkr för 2017 och 29 Mkr för 2016. Konkurrensen om forskningsanslagen har alltså varit hård.

SGU har beslutat att under 2019 tilldela bidrag till följande nya projekt:

  • Åke Johansson, Naturhistoriska riksmuseet: Cleaning up the record - reanalysing zircon samples from southwest Sweden and the PZ by SIMS
  • Auli Niemi, Uppsala Universitet: Quantification of coupled hydro-mechanical processes in deep hydraulically transmissive fractures by downhole field tests and modeling
  • Gunnar Jacks, KTH: Kvicksilver i fisk – minskar selen upptaget?
  • Marcelo Ketzer,  Linnéuniversitetet: Ackumulering av metaller i Östersjöns sediment: betydelse för miljöövervakning och åtgärdsinitiativ
  • Nils Jansson,  Luleå Tekniska Universitet: Textural and chemical characterization of sulphide minerals for improved beneficiation and exploration, Skellefte district, Sweden
  • Helena Alexandersson/Per Möller, Lunds Universitet: Sub-till sediments and deflation surfaces in south Sweden – what are their implications for the glacial history of this area?

SGU tackar alla som ansökt och alla som var med och granskade ansökningarna.

Länk till projekten och motiveringarna här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2019-01-17