SGU

11 februari 2019

SGU ger tillstånd till begränsat uttag av havssand i Skälderviken

SGU ger tillstånd för uttag av havssand i Skälderviken, men begränsar av miljöhänsyn omfattningen och kräver ingående undersökningar och kontroller. Bakgrunden är att Ängelholms kommun vill använda havssand för att motverka stranderosion.

Flera stränder och hus vid Skälderviken i Nordvästra Skåne är utsatta för den stranderosion som uppstår vid stormar och havsnivåhöjningar. Mot den bakgrunden har Ängelholms kommun ansökt om uttag av havssand för strandfodring utmed stränderna i Havsbaden och Vejbystrand.

I egenskap av tillståndsmyndighet har SGU beslutat, efter synpunkter från bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne län och angränsande kommuner, att uttag av havssand i Skälderviken får utföras i begränsad omfattning. Uttaget begränsas till maximalt 75 000 kubikmeter havssand i ett mindre område jämfört med ansökan, som gällde 340 000 kubikmeter över ett större område. SGU begränsar också den tid då uttag får ske och ställer bland annat krav på ett uppföljande kontrollprogram och ett antal skyddsåtgärder.

SGU:s beslut är en avvägning mellan olika miljöintressen som följer en noggrann genomgång av de geologiska och biologiska bottenförhållandena i området. Det begränsade tillståndet och de långtgående villkoren är ett krav för en snabb återhämtning och så liten påverkan av bottenförhållandena som möjligt, med hänsyn till bland annat marina däggdjur (tumlare), fågelliv och fiskbestånd.

Läs beslutet här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2019-02-11