På bilden syns en kvinna som dricker vatten ur sina händer. Vattnet kommer från en egen borrad dricksvattenbrunn. Bakom kvinnan syns en pojke.

Foto: Lotta Levin Pihlblad, SGU.

13 februari 2019

Handbok för att klimatanpassa dricksvatten

Klimatförändringarna får konsekvenser för landets dricksvattenproduktion där olika delar av landet påverkas på olika sätt. Mot den bakgrunden har en ny handbok tagits fram för att hjälpa kommunerna att få koll på just sina förutsättningar.

Klimatförändringen och snabba väderförändringar påverkar vårt viktigaste livsmedel: dricksvattnet. Det kan handla om både torka och vattenbrist och om oväder och översvämningar.

Det är kommunerna som ansvarar för att säkerställa att det finns tillgång till dricksvatten och att det är säkert att dricka. För att klara detta behöver kommunerna och deras dricksvattenproducenter analysera, planera och vidta olika åtgärder utifrån klimatförändringarna. För det behövs kompetens, strategiskt arbete och samverkan.

Nu finns en handbok om hur klimatanpassningen av dricksvatten kan gå till praktiskt, steg för steg. Den kan användas av dricksvattenproducenter och kommuner för att stärka sin förmåga och säkerställa tillgången till säkert dricksvatten. Handboken vänder sig både till dem som just påbörjat klimatanpassningsarbetet och till dem som redan har kommit en bit på väg.

Ur innehållet:

  • Systemanalys – hur ser vattenförsörjningen ut
  • Klimatanalys – Vilken påverkan kommer klimatet att få på verksamheten
  • Riskanalys – vilka är våra största risker
  • Åtgärdsanalys – vilken åtgärd är mest effektiv
  • Anpassningsplan – implementering av planer
  • Faktaavsnitt om bland annat klimatets påverkan på dricksvattenförsörjningen

Handboken, som har tagits fram av flera myndigheter och aktörer inom vattenområdet, finns i en digital version på livsmedelsverkets webbplats. Där finns även ett verktyg att ladda ned där kommunen kan fylla i sina förutsättningar för att få en överblick och kunna prioritera vad som är viktigast att göra för att säkra tillgången på dricksvatten i framtiden.

Läs mer om handboken och ladda ner den här (länk till Livsmedelsverkets webbplats)

Senast granskad 2019-02-14