PanAfGeo i Abuja, Nigeria

SGU. Deltagarna på kursen i Nigeria.

5 april 2019

SGU i kunskapsutbyte om gruvor och miljö i Nigeria

Just nu samlas tolv afrikanska länder i Nigeria för att tillsammans med SGU byta erfarenheter om gruvor och miljö i två veckor.

Det är den femte omgången av utbildningen "Environmental Management of Mines" som precis har startat i Abuja, Nigeria. Kursen, som genomförs inom ramen för det internationella samarbetet PanAfGeo, syftar till att utbyta kunskap om gruvor och miljö mellan europeiska och afrikanska myndigheter. På plats finns deltagare från tolv afrikanska länder som tillsammans med SGU:s kursledare arbetar för att lösa utmaningar kopplade till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet inom gruvnäringen.

Ämnen som tas upp under utbildningen inkluderar bland annat:

- Gruv- och miljölagstiftning

- Miljökonsekvensbeskrivning

- Småskalig gruvdrift och hållbarhet

- Hantering av gruvavfall och gruvvatten

- Efterbehandling

- Samråd, kommunikation och social hållbarhet

Kursen invigdes av värden NGSA, ministeriet för gruvor och stålproduktion I Nigeria samt Sveriges ambassad i Abuja.

PanAfGeo är ett internationellt samarbete mellan tolv geologiska myndigheter i Europa och deras motsvarigheter i afrikanska länder. Syftet med PanAfGeo är att överföra kunskap inom mineralnäringen till de afrikanska länderna med det övergripande målet att bidra till en bättre styrning och mer hållbar hantering av Afrikas mineralresurser.

Läs mer om PanAfGeo här

SGU arrangerar kurs om hållbarhetsfrågor inom Afrikansk gruvnäring

På kursen får deltagarna från de olika länderna diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor inom den afrikanska gruvnäringen.

Senast granskad 2019-04-05