30 oktober 2018

Omfattande modernisering av Ocean Surveyor

SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor kommer under nästa år att genomgå en omfattande ombyggnad och modernisering, bland annat för att minska miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön.

Ombyggnationen ska säkerställa att fartygets tekniska livslängd förlängs med 20 år. Arbetet med specifikationen av hur fartyget ska förnyas har pågått i många år men har varit speciellt intensivt de senaste två åren.

Huvudsyftet med ombyggnationen är att säkra driftsäkerheten, att förbättra arbetsmiljön ombord samt för att minska miljöpåverkan.

Tidplanen är i korthet att efter upphandlingen skriva ett kontrakt med ombyggnationsvarv på våren 2019 för att sedan gå på varv i september samma år efter en fullgjord fältsäsong. Fartyget är planerat att åter vara i drift till sommaren 2020.

Ombyggnaden görs efter en upphandling, som beräknas bli SGU:s största åtagande hittills.

Läs mer om upphandlingen (länk till upphandlingsverktyget TendSign)

Senast granskad 2018-10-30