På bilden syns en brun skylt som det står vattentag på.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU.

24 oktober 2018

Nya rapporter om grundvattenmagasin i Västsverige

SGU har kartlagt och beskrivit elva grundvattenmagasin i Vara-, Lidköping- och Kungsbacka kommun. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna i de berörda kommunerna.

Nio av de nya rapporterna gäller grundvattenmagasin i Vara kommun, en rapport rör en förekomst i Lidköpings kommun och en av rapporterna gäller ett magasin i Kungsbacka kommun.

Rapporterna som redovisas ingår i SGU:s kartläggning av viktiga grundvattenmagasin i landet. Syftet är i första hand att skapa planeringsunderlag för vattenförsörjning, markanvändning och skydd av viktiga grundvattenförekomster.

Ladda ned rapporterna från sidan för nypublicerat

Senast granskad 2018-10-24