För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
På bilden syns en brun skylt som det står vattentag på.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU.

24 oktober 2018

Nya rapporter om grundvattenmagasin i Västsverige

SGU har kartlagt och beskrivit elva grundvattenmagasin i Vara-, Lidköping- och Kungsbacka kommun. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna i de berörda kommunerna.

Nio av de nya rapporterna gäller grundvattenmagasin i Vara kommun, en rapport rör en förekomst i Lidköpings kommun och en av rapporterna gäller ett magasin i Kungsbacka kommun.

Rapporterna som redovisas ingår i SGU:s kartläggning av viktiga grundvattenmagasin i landet. Syftet är i första hand att skapa planeringsunderlag för vattenförsörjning, markanvändning och skydd av viktiga grundvattenförekomster.

Ladda ned rapporterna från sidan för nypublicerat

Senast granskad 2018-10-24