16 oktober 2018

Nominera till pris för nytänkande inom gruvnäringen!

I ljuset av det enorma behovet av omställningsmetaller för ett grönt samhälle delar SGU åter ut den över 250 år gamla gruvmedaljen Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit till särskilt berömliga insatser inom Sveriges gruvnäring. Sista dag att nominera kandidater är den 9 november!

I dag är efterfrågan på innovationskritiska metaller och mineral för ett mer hållbart samhälle – omställningsmetaller –större än någonsin och gruvnäringen utgör en viktig del av den gröna omställningen. Därför väljer SGU att knyta an till denna tradition.

– Vi ser hedersmärket som ett sätt att belysa och belöna enskilda personers berömliga insatser för en näring i stark utveckling. Det kan handla om innovationer, entreprenörskap eller utvecklingsarbete i vid bemärkelse, säger Lena Söderberg, generaldirektör på SGU.

Utmärkelsen delas ut vid konferensen Future Mine and Mineral, i Stockholm måndagen den 28 januari 2019.

Om medaljen – kort bakgrund

Den svenska berggrundens rikedomar har varit en av Sveriges viktigaste tillgångar under hundratals år. Redan i mitten av 1700-talet såg den svenska staten vikten av att lyfta fram innovativa lösningar inom den teknikintensiva gruvnäringen, och första gången ett svenskt ämbetsverk fick förtroendet att dela ut en statlig medalj handlade det om just Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit. Det framgår av Kungl. Maj:ts brev till Kunglig Bergskollegium den 19 november 1757.

De ursprungliga kriterierna blir översatta till dagens språkbruk:

  • ”Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit ska belöna en enskild person, eller grupp, för berömligt nytänkande inom teknik, säkerhet, miljö, likabehandling, arbetsmiljö eller samverkan i gruvnäringen”

I det dåtida språkbruket innebar ordet ”snille” ungefär att man hade förmågan att utföra något självständigt, något nytt och originellt.

Genom åren har sammanlagt 85 bergsmän fått ta emot Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit, senast år 2013 då två kvinnor och två män belönades med medaljen.

Välkommen att nominera

OBS! Nytt senaste datum att nominera kandidater är 9/11. Du skickar ditt förslag med e-post eller brev till SGU. Nomineringen bör innehålla uppgifter om Namn, Titel, Utbildning, Arbetsgivare samt Referenser. Förslaget bör även innehålla en motivering (maximalt 1000 tecken) med hur kandidaten svarar mot de uppställda kriterierna och varför han/hon därmed är den bäst lämpade att få utmärkelsen. En jury med representanter från den svenska gruvnäringen och myndigheter utser pristagaren.

Förslag på kandidater skickas till:

e-post: sgu@sgu.se (skriv "Snille och flit" i ärenderaden)
Postadress: Enheten för Gruvnäring, SGU, Box 670, 751 28 Uppsala (att. Snille och Flit)

Läs mer

 

Senast granskad 2018-10-16