• Nominera till pris för nytänkande inom gruvnäringen!

  I ljuset av det enorma behovet av omställningsmetaller för ett grönt samhälle delar SGU åter ut den över 250 år gamla gruvmedaljen Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit till särskilt berömliga insatser inom Sveriges gruvnäring. Sista dag att nominera kandidater är den 24 oktober!

  16 oktober 2018

 • SGU och Skogsstyrelsen kapar gamla borrör

  Arbetet med att kapa gamla borrör, en del i regeringsuppdraget Naturnära jobb, är i full gång efter uppehållet i somras då brandrisken satte stopp för verksamheten. Ett nytt videoklipp visar hur arbetet går till.

  11 oktober 2018

 • Produktion av ballast ökade ytterligare 2017

  Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg, så kallad ballast, ökade sedan 2017 med 10 miljoner ton till 96 miljoner jämfört med 2016. Det visar SGUs genomgång av ballastproduktionen i Sverige 2017.

  9 oktober 2018

 • Bra berggrund i Göteborgs grannkommuner

  Stora delar av berggrunden i Kungälv och Kungsbacka lämpar sig väl som ballast för byggande. Lokalt använt bergmaterial kan bidra till att minska antalet tunga transporter och därmed minska klimatbelastningen.

  2 oktober 2018

 • Start för internationell utbildning i Malå

  Idag den första oktober invigdes SGUs internationella utbildning om gruvor och miljö i Malå, med tjugofem deltagare från Tanzania, Zambia, Kenya och Etiopien.

  1 oktober 2018