Produkten torvlagerföljder innehåller i nuläget data från nästan 4 000 platser fördelade över landet, och kan nu kan nu fritt laddas ner från SGUs hemsida som öppna data. Informationen bygger på observationer från borrningar i torvmarker. Det geografiska läget för de undersökta platserna visas i kartvisaren för torv som finns tillgänglig på SGUs hemsida.

Produkten innehåller uppgifter om torvlagrens mäktighet och karaktäristiska egenskaper, till exempel torvens sammansättning, humifieringsgrad och blöthet. Till stor del utgörs materialet av information som digitaliserats från SGUs torvarkiv. I detta arkiv finns en stor mängd information om den svenska torvens egenskaper och utbredning. Materialet består av resultat från inventeringar, rapporter, kartor, dagböcker och publikationer från de senaste hundra åren.

Länk till SGUs öppna data om torvlagerföljder (öppnas i nytt fönster)

Länk till SGUs kartvisare för torv (öppnas i nytt fönster)