SGU.

22 mars 2018

Grundvattennivåer i mars

Grundvattennivåerna i de små magasinen är normala eller över de normala för årstiden i hela landet. I de stora magasinen är nivåerna nära eller under de normala för årstiden i stora delar av landet.

I södra Sverige har nivåerna i de små magasinen i regel sjunkit omkring 5 till 30 centimeter och återgått till normala nivåer för årstiden. Undantaget är sydligaste Götaland där nivåerna fortfarande är över de normala.

De stora grundvattenmagasinen har nivåer nära eller över de normala i Götaland, västra delarna av Svealand samt större delen av Norrland. Nivåerna för de stora magasinen är dock fortsatt under eller mycket under de normala i östra Svealand och i de sydligare delarna av Norrland.

Grundvattentillgången är god eller tillfredsställande i praktiskt taget hela landet, men lokala avvikelser kan förekomma. Nivåerna väntas nu öka på många håll i samband med kommande snösmältning.


Ladda ner högupplöst karta

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

 Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet 

Senast granskad 2018-03-22