Bilden visar en gång i en gruva. I förgrunden syns två män med arbetskläder.

Foto: Boliden.

8 juni 2018

Metallpriser i juni

Under maj månad var prisutvecklingen bland basmetallerna nickel och koppar särskilt iögonfallande. Ökad efterfrågan på elbilar och reglering av produktionen i Kina var några bidragande orsaker.

Senaste månaden gick i basmetallernas tecken. De andra metallerna rörde sig nästan inte alls. Nickel steg mest med hela 16 procent och koppar steg med åtta procent. Orsaken står att finna i fallande lager på nickel i kombination av ökad efterfrågan, främst från bilföretagens satsningar på elbilar. Nickel är en viktig beståndsdel i batterier.

I Kina har importen av koppar ökat under våren, på årsbasis med hela 22 procent. Det beror dels på en hårdare reglering av import på kopparskrot, dels på att Kinas miljöskyddskontroll stängt produktionen i vissa smältverk.  Start av nya smältverksprojekt eller expansionsplaner har även bidragit till ökningen av import av kopparmalm och koncentrerad. Allt enligt Metall Bulletin.

Läs metallpriser i juni (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2018-06-08