12 juni 2018

Helikoptermätningar ska hitta grundvatten i Örebro

SGU ska leta efter nya grundvattentillgångar i Örebroområdet med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång tidigast den 15 juni, beroende på väderlek.

Grundvattennivåerna i trakterna kring Örebro har varit rekordlåga det senaste året, vilket bland annat fick Örebro kommun att i höstas ta till krisåtgärder för att försäkra sig om tillräckliga vattentillgångar för 2018.

– Förhoppningsvis kan de nya flygmätningarna hjälpa oss att hitta nya grundvattenförekomster som minskar problemen med vattenförsörjningen i framtiden, säger Lena Persson, statsgeofysiker på SGU.

Metoden som ska användas, TEM, är ett helikopterburet system som kartlägger de olika jordlagrens och bergarternas utsträckning och deras egenskaper till ett djup av cirka 200 meter.  Genom att analysera markens reaktion på elektromagnetiska vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell av marken under ytan och identifiera potentiella grundvattenförekomster.

Liknande undersökningar har tidigare gjorts på Gotland, Öland och i Halland med mycket bra resultat, och förutsättningarna för att få fram bra resultat av TEM-mätningarna i Örebro bedöms som goda. Undersökningarna har redan ett starkt stöd av Länsstyrelsen i Örebro.

Efter genomförda mätningar kommer en tolkning av data ske, och preliminära resultat bör vara tillgängliga i slutet av året.

– Regeringen har genom att tillföra mer pengar intensifierat jakten på vatten. På flera håll i landet har SGU tack vare mätningarna kunnat peka ut områden där nya grundvattentäkter kan skapas. Målet måste vara att vattenförsörjningen ska fungera – oavsett var i landet du bor, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Läs mer om mätningarna här

Senast granskad 2018-06-12