Utsikt från gråbergsupplag i Blaikengruvan

Foto: Kristina Sjödin, SGU

3 juli 2018

Klart för efterbehandling av Blaiken med hjälp av SGU

Riksdagen har godkänt att regeringen får förvärva fastigheten i Blaikengruvan. Därmed finns förutsättningar för SGU att gå in som huvudman och starta igång efterbehandlingsarbetet.

Beslutet om att staten kan förvärva fastigheten innebär att en viktig förutsättning finns på plats för att SGU ska kunna gå in som huvudman för att utföra hela efterbehandlingen. SGU har tidigare i år åtagit sig att genomföra vissa förberedande åtgärder under 2018.

Tillsammans med att Länsstyrelsen i Västerbotten tidigare har beviljats 26 miljoner kronor av Naturvårdsverket för att påbörja förberedande efterbehandlingsåtgärder innebär det att efterbehandlingen kan komma igång.

- Det förberedande arbete som kan utföras 2018 är dikning för att avleda rent vatten så att belastningen på vattenreningsanläggningen minskar. Vi hoppas kunna komma igång med det arbetet i början av augusti, säger Tobias Berglin, projektledare på SGU.

Efterbehandlingen i Blaikengruvan kommer att omfatta täckning av gråberg och återfyllning av dagbrott. Det finns fyra dagbrott, varav två kommer att återfyllas med morän och två kommer att vattenfyllas helt eller delvis. De åtgärder som planeras syftar till att minska den ursköljning av vittringsprodukter som sker men också till att minska mängden vatten som belastar reningen. Vattenrening kommer dock att behövas under lång tid framöver även efter avslutad efterbehandling.

Läs mer om Blaikengruvan här

 

Senast granskad 2018-07-03