Agkärr på Gotland.

Agkärr på Gotland.

Foto: Elisabeth Magnusson

20 juli 2018

Grundvattennivåer i juli

Grundvattennivåerna i de små magasinen är mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. I de stora magasinen är det för närvarande inga större avvikelser från det normala.

Nivåerna i de små magasinen har sedan förra månaden sjunkit med 40 — 60 cm vid de allra flesta mätstationerna som ligger till grund för kartan. Förändringen är onormalt stor för årstiden.

I hela Götaland, i västra och södra Svealand samt delar av Norrland är nivåerna mycket under de normala i de små magasinen. I övriga delar av landet är nivåerna under de normala förutom delar av Norrbottenskusten där det är normala nivåer. På observationsplatser i Hallands län (Halmstad, Varberg), Västra Götalands län (Tiveden, Lysekil, Lerum, Kungsbacka), Jönköpings län (Komosse), Östergötlands län (Motala, Kinda), Värmlands län (Brattforsheden), Gävleborgs län (Hornslandet), Jämtlands län (Torpshammar, Kallsjön) och Västerbottens län (Dorotea) noteras lägsta uppmätta värden för juli månad.

I de stora grundvattenmagasinen dominerar nivåer nära de normala för årstiden. I södra Norrland, Svealand och nordligaste Götaland är grundvattennivåerna under de normala. Stora vattenuttag, till exempel via den kommunala vattenförsörjningen, kan lokalt påverka nivåerna i de stora grundvattenmagasinen.

Nivåerna i grävda brunnar i jord och borrade brunnar i berg förväntas sjunka ytterligare under sommaren. Största risken med grävda brunnar är att de sinar. Vid låga grundvattennivåer ökar risken för att salt grundvatten tränger upp i brunnar borrade i berg, s.k. saltvatteninträngning. Brunnsägare som bor i riskområden, såsom kustnära områden och låglänt terräng, bör generellt vara försiktiga med sina vattenuttag.

Kartan visar grundvattennivåer i små och stora magasin juli 2018

 

 Ladda ner högupplöst karta

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

 Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet 

Senast granskad 2018-07-20