Foto: Julio C Gonzalez, SGU

31 januari 2018

Geopraktisk - en språngbräda till jobb för nyanlända

Idag lanserar Sveriges geologiska undersökning (SGU) Geopraktisk - en jobbguide för nyanlända.

Geopraktisk är en ny digital jobbguide som tagits fram av SGU. Det är ett pilotprojekt med fokus på borrbranschen, där behovet av arbetskraft är stort. Det handlar bland annat om brunnsborrning och anläggningsborrning, det vill säga sådan borrning som görs i samband med olika byggen. I en förlängning kommer även andra branscher, till exempel bergmaterial och gruvnäring, omfattas i guiden.

Syftet är att skapa enklare vägar till jobb för nyanlända och en språngbräda in i branscher som kräver arbetskraft i framtiden. Genom tydlig information, animationer, filmer, övningar och självtest förenklar Geopraktisk förutsättningarna för att söka utbildning, praktik och jobb. Här finns också frågor och svar om yrken samt studie- och yrkesvägledande information.

För nyanlända - och andra jobbsökande
Informationen på Geopraktisk är skriven på enklare svenska och är anpassad för SFI. Genom att träna på språket som används inom de yrken som presenteras ges en bra grund till utbildning, praktik och arbete. En ordbok finns tillgänglig för att hjälpa till med fackspråk. Geopraktisk kan även användas av grundskolans och högstadiets studie- och yrkesvägledare och fungerar som en guide till yrken inom de näringar SGU arbetar med - oberoende av vilken bakgrund den sökande har.

Pilot som kan fungera som modell
Geopraktisk är ett pilotprojekt med information om en specifik bransch, borrbranschen. Projektet har finansierats av Tillväxtverket för att skapa enklare vägar till jobb. SGU planerar att vidareutveckla konceptet till att inkludera fler branscher och yrken, såsom bergmaterial och gruvnäring. Tanken är att konceptet ska kunna fungera även för helt andra branscher.

Du når Geopraktisk via denna länk (www.sgu.se/geopraktisk)

Läs slutrapporten för Geopraktisk (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2018-01-31