Pontus Westrin/SGU.

17 december 2018

Geologisk kunskap gör skillnad i Afrika

Större kunskap om gruvor och miljö kan göra skillnad för människor i flera delar av Afrika. Just nu stödjer SGU fem projekt med syfte att förbättra miljön kring gruvor.

Under oktober höll SGU tillsammans med Naturvårdsverket och Luleå tekniska universitet en utbildning om gruvor och miljö i Malå. Utbildningen, som är en del av SGU:s internationella utbildningsprogram som finansieras av Sida, gavs till 24 deltagare från myndigheter i olika länder i Afrika. Under utbildningen utvecklade deltagarna projekt som just nu utförs i deras hemländer, med stöd av en mentor från SGU.

Projekten pågår under tio månader för att sedan presenteras under en regional konferens i en av deltagarnas länder. De projekt som pågår just nu fokuserar på att ta fram hjälpmedel inom prövning och tillsyn av gruvor:

  • I Etiopien tar deltagare från två gruvmyndigheter fram en vägledning för småskalig gruvdrift i syfte att förbättra miljön kring små verksamheter.
  • I Zambia arbetar två myndigheter med två projekt med fokus på prövning och tillsyn av sandmagasin.
  • I Tanzania samarbetar en gruvmyndighet och en miljömyndighet med att ta fram en miljövägledning kring gruvdrift i liten och medelstor skala.
  • I Kenya pågår arbete med att utforma en vägledning för att stänga gruvor på ett säkert sätt.

Nu har även anmälan för nästa omgång i programmet släppts. Utbildningen går av stapeln i maj i Malå, vilket sedan ska resultera i ytterligare projekt eller fortsättningar på ovanstående projekt. Anmälan är öppen för deltagare från låg- och medelinkomstländer, i första hand från utvalda länder i centrala och östra Afrika.

Läs mer om det internationella utbildningsprogrammet 

Länk till anmälan för utbildning i 2019 (länk borttagen då utbildningen redan har varit)

Senast granskad 2018-12-17