Bild av flygplan som utför geofysisk flygmätning.

Foto: Staffan Erlandsson

12 december 2018

Geofysiska flygdata 2018

Den 2:a januari släpps data från SGU:s flyggeofysiska mätningar 2018. Data innehåller information om jordens magnetfält, markkoncentrationer av kalium, uran och torium, samt information om markens elektriska ledningsförmåga

Som en del av det pågående arbetet att förbättra den geologiska informationen i Bergslagen genomförde SGU under 2018 flyggeofysiska mätningar från västra Östergötland upp till gränsen mellan Örebro och Västmanlands län. Området avgränsas med en svart ram i kartan nedan. Totalt flögs drygt 33 000 linjekilometer och den 2:a januari 2019 blir dessa data tillgängliga.

Data innehåller information om

  • hur jordens naturliga magnetfält varierar över ytan
  • markkoncentrationer av de naturligt radioaktiva grundämnena kalium, uran och torium
  • markens elektriska ledningsförmåga.

Du kan läsa mer om SGU:s regionala flyggeofysiska mätningar och vad de kan användas till på:

Flyggeofysisk mätning

Kontakta SGU:s kundtjänst (kundservice@sgu.se) för att beställa data. De finns ännu inte med i SGU:s webbaserade kartvisare, men kommer att läggas till där under året.

Karta över flyggeofysikens mätområde 2018

 

 

Senast granskad 2018-12-12