• Produktion av ballast ökade ytterligare under 2016

  Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg, så kallad ballast, har sedan 2015 ökat med 2 miljoner ton till 86 miljoner ton 2016. Detta visar SGUs genomgång av ballastproduktionen i Sverige 2016.

  9 oktober 2017

 • Metallpriser i september

  Trenden med uppåtgåenden metallpriserna för många metaller bröts i september, mest på grund av allmän oro och förväntningar på ett ökat metallutbud. Priserna på järnmalmspellets, bly och zink fortsatta dock upp.

  2 oktober 2017

 • Ökad risk för framtida vattenbrist kräver att samhället agerar

  Trots att vi i framtiden överlag får större nederbördsmängder minskar bildningen av grundvatten i stora delar av landet. För att samhället säkra drickvattenförsörjningen måste samhället agera, visar en ny SGU-rapport.

  2 oktober 2017

 • Kunskapsunderlag om geologisk lagring av koldioxid

  SGU har i en ny rapport till regeringen sammanfattat kunskapsläget inför möjligheterna till geologisk lagring av koldioxid i Sverige, vilket diskuteras som ett bidrag till att nå klimatmålen.

  2 oktober 2017