Du möter oss ombord på vårt undersökningsfartyg Ocean Surveyor i Visby hamn måndag till onsdag.

Våra seminarier spänner över olika områden:

  • Havsplanering: Hur ska vi bruka havet samt marint områdesskydd
  • Kritiska metaller och mineral - hur kan vi möta framtidens behov?
  • Kustzonsplanering
  • Vattenbrist - vad kan vi göra åt det?

Måndag - onsdag kl 10 visar vi också vårt undersökningsfartyg, Ocean Surveyor och vårt undersökningsarbete till sjöss för alla som är intresserade.

Läs mer om SGUs evenemang under 2017 års Almedalsvecka