Mars präglades av stillastående eller fallande priser. Mest föll priserna på järn (-12%), nickel (-10%). Orsaken står att finna i den Kinesiska marknaden. Under första kvartalet har lagret av stål ökat i Kina. Samtidigt har det funnits leveransproblem från gruvorna i Australien och Brasilien beroende
på väderleken, vilket har hållit priserna uppe fram tills nu. Men under mars månad har alltså en priskorrigering nedåt skett.

Metallpriser i mars (pdf, öppnas i nytt fönster)