För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

SGU. Musslor vid Hoburgs bank.

6 oktober 2016

SGU kartlägger Hoburgs bank i Östersjön

För första gången görs nu en komplett kartläggning av havsbotten vid Hoburgs bank i Östersjön. Syftet är att få fram detaljerade kartunderlag för områdesskydd och havsplanering.

Kartläggningen utförs med hjälp av SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor som är specialutrustat med en mängd mätinstrument, sensorer och sedimentprovtagare samt en undervattenskamera för bilder och video av havsbotten.

Hoburgs bank har en extremt vågpåverkad och instabil bottentyp med stora musselbankar som är unik i Östersjön och som har stora naturvärden. Det för vågrörelser utsatta läget gör att bottnarna har svallats, varvid det finaste materialet spolats bort och lämnat åsar av block och sten omgivna av delvis mycket utbredda sandytor. Sandbottnarna har tydliga böljeslagsmärken i allmänhet ner till stora djup, vilket antyder vågrörelsens stora betydelse för dessa områden.

Intressena för Hoburgs bank är flera. Det finns anspråk på riksintresse för bland annat sjöfart, fiske, försvar och vindkraft. Den i dagsläget omfattande och i framtiden utökade trafiken kan medföra negativa effekter på Natura 2000-området som störande av fågelliv, oljeutsläpp, bottenerosion. Av den orsaken höjs nu flera röster för att exempelvis leda om fartygstrafiken från Hoburgs bank.

Projektet medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten och sker i samverkan med bland annat SLU Aqua som utför provfiske från Ocean Surveyor. Syftet med projektet är att ta fram detaljerade kartunderlag för områdesskydd, havsplanering, ökad och förbättrad förvaltning av Natura 2000-området samt för arbete med grön infrastruktur i kust och hav.

Om utsjöbankar

En utsjöbank är ett område som ligger ute till havs och är grunt i jämförelse med omgivande vatten. Dessa bankar är mycket produktiva och artrika. De utgör ofta viktiga övervintringsplatser för sjöfåglar, som dyker efter föda på bankarnas lättåtkomliga djup, och är viktiga lek- och uppväxtområden för många fiskarter. Genom att de ligger långt ut till havs är de dessutom ofta relativt opåverkade av människan.

Läs mer om maringeologisk kartläggning

Läs mer om SGUs fartyg Ocean Surveyor

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktpersoner

 • Gustav Kågesten

  Telefon: 018-179015018-179015
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö
  Skicka e-post

 • Lovisa Zillén Snowball

  Telefon: 018-179033018-179033
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö
  Skicka e-post