För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
På bilden syns en kvinna som dricker vatten ur sina händer. Vattnet kommer från en egen borrad dricksvattenbrunn. Bakom kvinnan syns en pojke.

Foto: Lotta Levin Pihlblad, SGU.

26 oktober 2016

Grundvattennivåer i oktober

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan september fortsatt att sjunka. I både små och stora magasin är nivåerna mycket lägre än normalt i stora delar av södra Sverige.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan september sjunkit med närmare 40 centimeter i så gott som hela landet. På ett fåtal platser har nivåerna stigit med några centimeter.

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna för årstiden under eller mycket under de normala i södra Norrland, Svealand och stora delar av Götaland. I sydöstra Götaland är grundvattennivåerna nära de normala. Mellersta och norra Norrland har nivåer nära eller över de normala.

De stor grundvattenmagasinen har nivåer nära de normala i sydvästra Götaland, västra Svealand samt östra Norrland. Norra Norrland har grundvattennivåer över eller mycket över de normala. I övriga delar av landet är grundvattennivåerna under eller mycket under de normala. I de sydöstra delarna av landet är nivåerna fortsatt mycket under de normala.

I delar av Götaland och Svealand finns risk för problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn. Djupa bergborrade brunnar i kustnära områden kan få problem med ökad salthalt i grundvattnet.

Grundvattennivåer i oktober 2016

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

  • Bo Thunholm

    Telefon: 018-179212018-179212
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mark och grundvatten - Grundvattenövervakning
    Skicka e-post