För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

SGU.

10 november 2016

Ny information om Sveriges jordarter

SGU har tagit fram ny jordartsinformation för Brunflo, Hemavan samt två områden söder om Örnsköldsvik. Det finns även uppdaterad jordartsinformation från Stockholms, Gävleborgs, Värmlands, Västernorrlands, Västerbottens och Jämtlands län.

Aktuell och tillgänglig information om jordarternas utbredning är viktiga underlag i samhällsplaneringen. Analyser av jordarternas karaktär är betydelsefulla för att kunna bedöma grundvattenförhållanden, spridning av föroreningar i mark och grundvatten, markstabilitet, erosion, byggbarhet, naturvärden och andra markrelaterade frågor.

Mot den bakgrunden har SGU tagit fram ny jordartsdata för Brunflo, Hemavan, samt två områden söder om Örnsköldsvik, Sunnansjö och Bergom, där detta tidigare saknats. Som ett led i arbetet med att kvalitetssäkra befintliga kartunderlag finns även uppdaterad jordartsinformation i sydvästra Stockholm, samt kring grundvattenförekomster vid Ånge, Sveg, Ljusdal, Järvsö, Ockelbo, Voxna-Edsbyn, Svabensverk, Iggesund, Kvarnåsen och Lysvik.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGUs kartvisare, samt via beställning hos vår kundtjänst.

Se jordartsinformationen i SGUs Kartvisare

Kartan nedan visar aktuell täckningsgrad för SGUs jordartsinformation i november 2016:

Täckningsgrad för jordartsinformation

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktpersoner

 • Henrik Mikko

  Telefon: 018-179213018-179213
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering jord
  Skicka e-post

 • Cecilia Karlsson

  Telefon: 018-179029018-179029
  Ort: Göteborg
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering jord
  Skicka e-post