Ett större prisfall skedde på ädelmetaller i början av oktober som sedan kom att plana ut. Totalt sjönk guldpriset med nio procent. Prisfallet beror på en allt starkare dollar. Den amerikanska ekonomin har kännetecknats av kraftig återhämtning, vilket tillsammans med förväntningar på allt högre räntor i USA har bidragit till dollaruppgången. Basmetallpriserna har varit tämligen stillastående under oktober. Järnmalmspriset har däremot ökat och mest steg det kinesiska dagspriset på fines (slig) med 15 procent. De stigande priserna på järnmalm anses bero på ökad efterfrågan av stål i Kina. Uranpriset är det lägsta sedan 2005. Detta beror enligt analytiker på att det finns ett överutbud på marknaden.

Metallpriser i oktober (pdf, öppnas i nytt fönster).