För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Mätning inom TRUST-projektet.

Foto: Alireza Malehmir

31 mars 2016

Nya geofysiska metoder ger bättre underlag i samhällsplaneringen

Nya resultat inom forskningsprojektet TRUST visar på hur man kan använda geofysiska mätmetoder för att förbättra planering av undermarksbyggande i urban miljö.

Med ett växande väg- och järnvägsnät blir det allt viktigare att bygga kostnadseffektiva undermarksanläggningar som är säkra, miljövänliga, energisnåla och lätta att underhålla. TRUST (Transparent Underground Structure) är ett multidisciplinärt forskningsprojekt med syfte att utveckla metoder för undermarksbyggande i urban miljö. SGU samarbetar med Uppsala Universitet och Lunds universitet inom delar av TRUST-projektet, främst inom geofysik och geofysiska mätmetoder. Framsteg har nu gjorts i att utveckla avancerade metoder för att undersöka svaghetszoner och andra egenskaper i berg.

Genom att använda nya kombinationer av sensorer så kan data tas fram mer kostnadseffektivt, snabbare och med mindre felaktigheter. Metoderna är framtagna speciellt för urban miljö och har bland annat testats direkt i Uppsala stad samt i pågående tunnelprojekt, så som Förbifart Stockholm, med goda resultat. För att också kunna mäta från vattenytan via båt har en elektromagnetisk metod utvecklats av SGU.

En serie seminarier kommer arrangeras för att presentera data från projektet. I det första seminariet kommer Alireza Malehmir från Uppsala universitet att presentera resultaten från geofysiska mätningar inom delprojekt TRUST 2.2 - Multikomponentseismik och elektromagnetiska metoder.

När? Onsdag 6 april 2016 kl 10:00-10:30

Var? SGUs hörsal

Välkomna!

Läs mer om TRUST-projektet

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson