För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Karin Grånäs/SGU

1 mars 2016

Kraftsamling för att nå miljökvalitetsmålen

Takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen måste öka. Miljömålsrådet har mot den bakgrunden presenterat myndigheternas gemensamma åtgärdslista för att främja miljömålen. SGU kommer att driva tre av åtgärderna på listan och medverka i ytterligare åtta.

SGU är en av 17 myndigheter som ingår i Miljömålsrådet. Rådet ska årligen presentera en lista över åtgärder som myndigheterna i samverkan ska genomföra för att driva arbetet framåt för att nå miljömålen.

Listan presenteras nu för första gången. Varje listad åtgärd genomförs gemensamt av flera myndigheter, med en myndighet som samordnande och drivande.  SGU är drivande för tre av åtgärderna:

 • Materialförsörjningsplanering
 • Bevarande och skydd av källmiljöer
 • Storstadsutveckling - behov av undermarksplanering.

SGU deltar dessutom i ytterligare åtta gemensamma åtgärder tillsammans med andra myndigheter:

 • Plattform för hållbar stadsutveckling
 • Samverkansåtgärd om vägledning för fysisk planering
 • En samordnad plan för genomförande av havsmiljöförordningens åtgärdsprogram
 • Nationell myndighetssamverkan om PFAS-föroreningar
 • Kostnadseffektivt vattenskydd
 • Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark - sektorsövergripande samarbete för att gynna biologisk mångfald, landskapets gröna infrastruktur och ekosystemtjänster
 • Samverkansåtgärd om Grön infrastruktur
 • Regional landskapsanalys

Varje myndighet ska också ta fram en egen åtgärdslista som på motsvarande sätt redovisas årligen. För SGU är huvudtemat grundvatten i tre av sammanlagt åtta ”myndighetsegna” åtgärder. Dessa berör grundvattenberoende ekosystem, förorenat grundvatten samt enskilda grundvattentäkter. Två andra åtgärder handlar om frågeställningar kring gruvnäringens miljöpåverkan, och en annan åtgärd gäller förbättring av SGUs miljökemiska sedimentdatabaser.  Slutligen ska två åtgärder bidra till att minska SGUs egna miljöpåverkan – till exempel genom införande av fler resfria möten.

SGU lämnar i dagarna också in en miljömålsanalys till Miljödepartementet. Av analysen framgår att SGU på olika sätt bidrar till de flesta miljökvalitetsmål och till generationsmålet. Med miljömålsanalysen som utgångspunkt kommer SGU ta fram en fyraårig plan för hur ytterligare insatser kan göras. 

Läs mer SGUs miljömålsanalys

Läs mer om den gemensamma åtgärdslistan på Miljömålsrådets webbplats

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

 • Lars-Ove Lång

  Telefon: 031-7082660031-7082660
  Ort: Göteborg
  Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
  Skicka e-post