Den nationella övervakningen av grundvattennivåer vid SGU har sedan starten i slutet av 1960-talet utförts med mätningar av grundvattennivåer på ungefär 300 lokaler i landet. Nu samverkar SMHI och SGU för att utöka nivåövervakningen med hjälp av modellberäknade data.

SMHI beräknar vattennivåer och flöden i Sveriges sjöar och vattendrag med en hydrologisk modell, S-HYPE, som är en högupplöst hydrologisk modell där vattenförhållandena i 37 000 områden beräknas dagligen. Tack vare samarbetet beräknas nu även grundvattennivåer och även denna information presenteras på SMHI:s webbplats.

De modellberäknade grundvattennivåerna är ett värdefullt komplement till SGUs mätningar av grundvattennivåer. En utökad och förbättrad övervakning av grundvattennivåer är ett viktigt bidrag till arbetet med vattenförvaltning och miljömålet Grundvatten av god kvalitet, vilket ligger under SGUs ansvar.

Läs mer:

Nuläge för grundvattennivåer (länk till Vattenwebb på SMHI:s webbplats)

SGUs kartvisare Grundvattenobservationer, tidsserier 

SGUs grundvattennivåer som öppna data