För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Elisabeth Magnusson, SGU.

7 juni 2016

Nya tryckta jordartskartor över områden runt Skara och Karlskrona

Jordartskartorna och tillhörande beskrivningar ger information om områdenas geologiska historia, om inlandsisens avsmältning, hur och när olika jordarter bildats, landhöjning, isräfflor, geologiska sevärdheter, och mycket mer.

Skara-Mariestad

Några speciella särdrag i området som omfattar Mariestad, större delen av Kinnekulle, Skara, Skövde, Falköping och Tidaholm, är att området delvis består av kambro-silurisk berggrund och att isavsmältningen över området gick väldigt långsamt. Isavsmältningen skedde med korta framryckningar av isfronten, som verkade som en bulldozer och knuffade fram redan avsatta sediment till långsträckta randmoräner, de så kallade Mellansvenska randmoränerna.

Där isälvssediment avsattes på land bildades bland annat sandurfält (figur 1) och kame-kullar, något som det finns många exempel på i området. När iskanten smälte bort i norra delen av Billingen bildades ett nytt utlopp från Baltiska issjön, och issjöns nivå sänktes med 20-25 meter till havsytenivån. Denna händelse är känd som tappningen vid Billingen och inträffade för cirka 11 500 år sedan. En ränna bildades som ledde vattnet förbi Billingen in i sänkan vid Lerdala och vidare över Klyftamon. Där kan man se kalspolade hällar och block och avlagringar av grova sediment från den tid då vattnet från Östersjösänkan passerade området.

Foto av skärning i jordlager.

Foto av skärning i jordlager.

Tore Påsse, SGU.

Figur 1. När vägen mellan Skara och Skövde byggdes ut blottades sandursediment som överlagrar lera utefter stora delar av vägen vid Brunnsbo. Foto: Tore Påsse.

K 534–538 Beskrivning till jordartskartorna 8D Skara NV, NO, SV och SO och 9D Mariestad SV

K 538 Jordartskartan 9D Mariestad SV

K 537 Jordartskartan 8D Skara SO

K 536 Jordartskartan 8D Skara SV

K 535 Jordartskartan 8D Skara NO

K 534 Jordartskartan 8D Skara NV

Karlskrona

Karlskronaområdet karaktäriseras av ett ganska tunt jordtäcke och mycket berg i dagen. Efter inlandsisens avsmältning låg södra delen av området under vatten, närmare bestämt Baltiska issjön. I dalgångarna avsattes glacial lera som idag utgör Blekinges bästa odlingsjordar. Landet höjde sig sedan så att dåvarande Östersjön kom att ligga på nivåer under nuvarande kustlinje. Men för 8000—4000 år sedan steg Littorinahavet, en föregångare till Östersjön, upp till cirka 7,5 meter över havets nuvarande yta i östra Blekinge. På många ställen finns tydliga strandvallar på denna nivå (toppbilden och figur 2).

Bild över höjddata från Blekinge.
Figur 2. Blå områden på kartan låg under vatten under Littorinatid. Gröna områden ligger mellan 7,5 och 10 meter över havet, vilket motsvarar Littorinahavets högsta svallzon där de flesta strandvallarna bildades. Ljust lila områden låg ovanför Littorinahavets nivå.

Foto.

Foto.

Kärstin Malmberg Persson, SGU.

Figur 3. Johannishusåsen ca 1 km nordost om Johannishus slott. Foto: Kärstin Malmberg Persson, SGU.

I kartområdet finns flera rullstensåsar, som ofta går i sprickdalar. Johannishusåsen är en av Blekinges vackraste rullstensåsar och till stora delar förskonad från grustäkt. Den är avsatt under högsta kustlinjen och omges av svallsand och finkorniga issjösediment (figur 3).

K 532-533 Beskrivning till jordartskartorna 3F Karlskrona NO och SO

K 533 Jordartskartan 3F Karlskrona SO

K 532 Jordartskartan 3F Karlskrona NO

Materialet är kostnadsfritt

Tryckta kartor och beskrivningar kan beställas utan kostnad från SGUs kundtjänst. Kartor och beskrivningar finns också att ladda ner som pdf-filer (länkar ovan).

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

  • Johan Nyberg

    Telefon: 018-179194018-179194
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering jord
    Skicka e-post

Kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor eller vill göra beställningar.

Telefon: 018-17 90 00 (växel)
E-post: kundservice@sgu.se

SGU, Kundtjänst
Box 670
751 28 Uppsala