För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
1 juli 2016

Möt oss i Almedalen!

Miljögifter i grundvatten, bostadsbyggande, gamification, blå tillväxt, skydd av havsområden och vattenförsörjning och klimat. Välkommen till vårt undersökningsfartyg Ocean Surveyor i Visby hamn.

Nya "gifter" – ett hot mot vattenförsörjningen

Måndag 4/7 kl 9-10, Frukost från 8:30

På senare tid har man mätt upp extremt höga halter av miljögifter i grundvattnet, inte minst rester av brandskyddsmedel (PFAS). Vad innebär det för vår framtida vattenförsörjning, och hur ökar vi kunskapen om vilka metoder vi kan använda för att åtgärda problemet? Att PFAS från vissa punktkällor påverkat grundvatten i stor omfattning har få missat. Det är också ett faktum att det är svårt att få fram effektiva metoder för att åtgärda föroreningarna. Finns det fler “okända” föroreningar som kan hota vårt vatten, och hur kan vi skapa förutsättningar för en bättre beredskap?

Medverkande: Ethel Forsberg (Generaldirektör Forte), Lena Söderberg (Generaldirektör SGU), Carola Lindeberg (Vattenmyndigheten), Klas Arnedal, (SGU), Yvonne Ohlsson (SGI) Kristina Sjödin, (SGU).

Visning av fartyget Ocean Surveyor

Måndag 4/7 kl 10.00 

Bostadsbrist och klimatförändring – tål marken att byggas på överallt? 

Måndag 4/7 kl 11-12, Arrangeras av SGI tillsammans med SGU.

Vi behöver bygga mera, kostnadseffektivare och snabbare för att nå en bostadsmarknad i balans. Samtidigt skapar klimatförändringen nya förutsättningar för markens byggbarhet. Kan bostäder byggas – och i så fall till vilket pris – på mark som visar på stora risker i ett förändrat klimat?

Medverkande: Åsa-Britt Karlsson (GD SGI), Kerstin Åkerwall (Miljödirektör, Malmö stad), Anna Åberg (Avdelningschef, SGU), Mats Nordenskjöld (Samhällschef Försäkringsbolaget If), Anders Sjelvgren (Avdelningschef, Boverket), Anna Forsberg (Distriktschef, Skanska Sverige), Charlotte Cederbom (Avdelningschef SGI)

Gamification – hur rolig får samhällsinformation vara?

Tisdag 5/7 kl 9-10, Frukost från 8.30

Sveriges myndigheter sitter på massor av spännande data som skulle göra stor nytta i samhället. Men av olika skäl hittar informationen inte ut. Är gamification ett effektivt sätt – eller är det ”för roligt”? Eller är det snarare så att vi måste tänka nytt för att uppfattas som seriösa?

Välkommen till en diskussion om hur, var, när och framför allt VARFÖR eller VARFÖR INTE gamification för myndigheter. Vi som är med bjuder på egna exempel och erfarenheter och välkomnar frågor, inlägg, ytterligare exempel, synpunkter med mera. Allt för att du som deltar i seminariet ska gå härifrån med nya tankar och impulser men också funderingar kring strategier och vägval.

Medverkande: Kaarina Ringstad, projektledare SGU, Stefan Svanström, GIS-expert, Statistiska centralbyrån, Ulrica Sultan, enhetschef KomTek, Örebro kommun, Anna Larsson, IT-expert, Sweco Position AB, Ulf Hedlund, avdelningschef, Tyréns AB och Peter Nyhlén, avdelningschef, Lantmäteriet

Visning av fartyget Ocean Surveyor

Tisdag 5/7 kl 10.00

Havsplanering utifrån omvända kartan

Tisdag 5/7 kl 14-15

Att hållbar utveckling av stad och glesbygd planeras utifrån detaljerade kunskapsunderlag kan tyckas självklart. Men i våra hav saknas ofta såväl strategier som tillräcklig kunskap för att främja både livskraftiga ekosystem och blå tillväxt. I det pågående arbetet med havsplaneringen så vänder vi på kartan och tittar närmare vad som finns under den glittrande ytan. Kan havsbotten visa hur vi ska planera på djupet?

Medverkande: Björn Risinger (Naturvårdsverket); Lovisa Zillén (SGU) Mattias Rust (WWF),Thomas Johansson, (HaV), Gustav Kågesten (SGU), Linus Hammar (HaV).

Skydda havet utifrån vad jorden visar

Tisdag 5/7 kl 15-16, Arrangeras av HaV i samverkan med SGU

Till 2020 ska minst tio procent av Sveriges hav och kustområden vara skyddade, en ökning med nästan femtio procent jämfört med idag. Hur ska vi utöka områdesskyddet för att få ett ekologiskt representativt och funktionellt nätverk av marina skyddade områden?. De ovanliga kallvattenkorallerna med dess stora artrikedom, liksom de vanligt förekommande djupa lerbottnarna, och en mängd andra miljöer behöver inkluderas för att uppfylla nationella och internationella miljömål. Kan grundläggande kunskap om havsbottens geologi, djup och landskapsformer hjälpa oss hitta rätt trots vår magra kunskapsläget om marina ekosystem? Frågorna är många och tiden är kort! (Seminariet 

Medverkande: Thomas Johansson, (HaV); Lovisa Zillen, (SGU), Mattias Rust (WWF), Lena Tingström (HaV); Gustav Kågesten (SGU); Sofia Wikström (Östersjöcentrum), Anna Karlsson (HaV) 

Mingel och mötesplats - Havsplanering

Tisdag 5/7 kl 16-17 

SGU och HaV bjuder in till en mötesplats för alla som jobbar med havsplanering, maritim strategi och Östersjön.

Framtidens vattenförsörjning

Onsdag 6/7 kl. 9-10, Frukost från 8.30

Förutsättningarna för vår vattenförsörjning förändras i snabb takt, ofta till följd av klimatförändringen. Skillnaden märks redan nu i sjunkande grundvattennivåer i Sydöstra Sverige/Gotland/Öland, där man nu noga måste se över vilka källor som finns till buds för vattenförsörjningen. I detta läge blir grundvattnet en allt viktigare resurs.

Medverkande: Mats Svensson (HaV), Per Erik Nyström (SLV), Jörgen Madebrink (Kalmar Vatten), Lena Söderberg (SGU), Björn Holgersson (SGU), Lars-Ove Lång (SGU).

Visning av fartyget Ocean Surveyor

Onsdag 6/7 kl 10.00 

Du hittar filmerna från våra seminarier här!

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn